Logo Utracone.pl
Główna >> Warto wiedzieć >> Zaginęły dokumenty


Co zrobić kiedy zaginęły dokumenty?

kiedy zgubisz dokumenty
Kiedy tylko zorientujemy się, że zaginęły nam jakiekolwiek dokumenty, warto natychmiast zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom. Jeśli na ulicy wyrwana zostanie nam torebka z dokumentami, natychmiast powinniśmy udać się do najbliższego komisariatu policji i zgłosić doniesienie o kradzieży.

Następnym urzędem, który powinien zostać powiadomiony o utraconym dowodzie jest urząd gminy lub miasta na terenie którego zamieszkujemy. Urzędy prowadzą elektroniczną bazę danych utraconych dowodów. W zamian wystawiają nam dokumenty zastępcze, tzw. zaświadczenie, dzięki któremu możemy się okazywać w sytuacjach, kiedy dowód osobisty jest nam niezbędny. Należy niezwłocznie złożyć wniosek o ponowne wydanie dokumentu.

Zdarza się, że dokumenty tracimy podczas wakacji w hotelu. Fakt kradzieży dokumentów zgłosić należy w dyrekcji i o ich zaginięciu powiadomić urząd gminy albo najbliższą ambasadę, jeśli kradzieży dokonano poza granicami kraju. Wydane przez urząd zaświadczenie informuje o zaginięciu takiego dokumentu i jest ono ważne do czasu kiedy otrzymamy nowy dokument.

Jeśli stracimy paszport, a jesteśmy na terenie kraju, to trzeba o tym fakcie powiadomić Urząd Paszportowy. Przed zgłoszeniem utraty paszportu warto kilkakrotnie go poszukać (być może przypadkiem został zawieruszony), ponieważ fakt zgłoszenia powoduje jego unieważnienie.

Co powinniśmy zrobić poza samym zgłoszeniem utraty dokumentu w urzędzie gminy/miasta? Przede wszystkim spróbujmy zgłosić ten fakt w jakimkolwiek banku. Banki prowadzą również własną bazę zaginionych dokumentów, dzięki czemu nikt nieupoważniony nie będzie mógł na ten dokument wziąć żadnego kredytu. To najważniejsze zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju oszustami.

Jeśli zagubiliśmy dokumenty w budynku publicznym, warto zapytać się zarządcy budynku czy ktoś nie oddał dokumentów. Warto również dodać ogłoszenie w dziale zaginęły dokumenty. W ogłoszeniach o utracie dokumentów, najlepiej nie podawać wszystkich danych z dokumentu - należy ograniczyć się tylko do podstawowych informacji (imię + pierwsza litera nazwiska). Znalazca z pewnością będzie znał pełne dane z dokumentu i dopyta indywidualnie.

Co zrobić gdy: